Hem

Ditt blockobundna sakfrågeparti = SPI som står för SeniorPolitiskt Initiativ

 

SPI Välfärden är ett brett sakfrågeparti, som är blockobundet.

 

  • SPI Välfärden vänder sig till seniorerna som är pensionärer, men vi strider även för alla er som avser att bli pensionärer framöver, oavsett ålder!

 

  • SPI Välfärden har i val sedan vår tillkomst sökt väljarnas stöd i Kommun- Region- och Riksval!

 

  • SPI Välfärden har på alla plan sökt samarbete och samförstånd med Pensionärsorganisationerna, PRO, SPF och SPRF, vilka säger sig vara ”politiskt obundna”, med resultatet att dessa med näbbar och klor sett till att medlemmarna inte röstar på SPI utan på sina respektive blocktilhörigheter. Man har till och med, hör och häpna, utan att vara politiska gett ut VALMANIFEST!

  • SPI Välfärden har genom åren deltagit i valen på alla nivåer, vi har välformulerade och välnyanserade Valmanifest/Valplattformar på våra hemsidor www.spi-varberg.se och www.spi.valfarden.se. Vi är givetvis även närvarande på FaceBook och övriga sociala medier!

 

Vi tycker att även de små ”segrarna” för Seniorerna har ett värde, upptill våra huvudfrågor om t.ex. Vård och Omsorg etc.

 

Vår huvudinriktning är och har alltid varit omsorgen om våra äldre medborgare!

 

Vi anser också att det är viktigt att våra skattepengar skall prioriteras till vad vi i dagligt tal kallar kärnverksamheterna och i sista hand till allehanda politikerprojekt! Dagligdags läser vi om att det finns hål i välfärdsbudgetarna som är så stora att det går att köra buss igenom dem... Detta oavsett om vi talar Kommun- Region- eller på Riksnivå!

 

SPI Välfärden Riks driver, och söker gehör för vår politik om bland annat Pensions- och Skattefrågor, som diskriminerar de äldre, återigen, läs på våra hemsidor!

 

Bo Fridolph - bo.fridolph@spi-valfarden.se - 2016