Äldreboenden

Äldreboendefrågor

Vi arbetar målmedvetet för att förbättra och trygga livssituationen för oss äldre i vår fina kommun. Här är två områden vi jobbar med!

 

Vi behöver er stöttning och support, med er hjälp kan vi synas bättre!

 

  • SPI:s förebild är TUBBERÖDSHUS på Tjörn, som driv på INTRAPENAD.

Boendet har av restaurangguiden White Guide erhållit priset Sveriges bästa äldremat.

Detta vill SPI införa i Varbergs kommun.

 

  • Anhörigföreningar är sällsynta på Varbergs äldreboende, hjälp oss att lösa det.

 

  • Aktivera era samhällsförenigar så att de aktivt deltar i planering av lokala boenden, typ trygghetsboenden, seniorboenden och vård- och onsorgsboenden

 

Dagens äldreomsorg.

Enligt den svenska nationella studien om vård och omsorg, som benämns SNAC ( The Swedish National Study on Aging and Care). SNAC är gjord i Äldrecentrums regi.

 

Enligt SNAC saknar äldrevården styrning baserad på fakta, vilket är allvarligt. Det har ändå under senare decenium skett stora förändringar i äldreomsorgen. Har det gått rätt till?

 

Finns det analyser, som legat till grund för dessa förändringar?

 

Här kommer citat från studien, där 7 000 äldres förhållanden studerats. Dagens äldreomsorg verkar sakna fakta för att bemöta insatserna i förhållande till behovet. Där frågan kan bli ”Är särskilt boende bra eller dåligt för individen?” Det har vi inget svar på. Är det verkligen så, som media har rapporterat, att insatserna i förhållande till behoven inom äldreomsorgen har minskat i kommunerna? Är de som vill ha äldreomsorg i sämre skick? Ingen kan svara på detta utan tillgång till mätresultat.

Det har länge varit ett önskemål att statistik inom äldreområdet även skall omfatta en mätning av behoven, men där har det inte hänt så mycket.

 

SPI Välfärden vill att detta skall utredas och fastställas, för att få en grund för bra beslut.

Källa för studien är SNAC.

 

 

Bo Fridolph - bo.fridolph@spi-valfarden.se - 2016